اخبار صفحه نخست

به نام خدا

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد.

انشاالله با تکمیل درگاه اینترنتی فضای مجازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین ارتباط مراجعین محترم از طریق درگاه مذکور با دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین برقرار و ارائه خدمات خواهد گردید.